TUNA

说好的日更呢

 

买完雪具我就破产了
所谓🏂滑雪穷三代💸
....

 

to我喜欢的ukulele工作室

#日绘变姨妈绘☹️好忧桑

 

양꼬치 같이 먹을래요 🍢👈🏾🙆🏾

2016-07-12  | 5  |     |  #hyukoh
 

日常日常

 

瞎涂混更 dying in the sunset

 

ukulele!

 

继续试数码🙋🏿

 

好久不画的数码....涂涂涂

 

Jun6难产也不放弃的更新
新篇章👬系列

 

may10更

坑出来彩铅混着玩
在有练假装🎸高手

最近的画都是累觉不爱🙃

 

May4瞎涂混更
长得好看的何需演技
加油哦面瘫陈小胖演员

 

may2乱涂更🙄
周六去暗房玩了一下下
嘻嘻原来洗照片就和洗东西差不多...
把darkness🌚洗掉 light🌝就粗来了

 

© TUNA | Powered by LOFTER